Spesialprogrammer (oppstart august 2018)

TOPP 2O – Utvikling av de beste selgerne

De fleste kurs og treninger er tilrettelagt for "gjennomsnittet", og ofte har de beste lite utbytte av å være med. Imidlertid viser all erfaring at det er nettopp de beste som har et stort potensiale til å levere enda bedre resultater.

20 måneder, 20 personer: TOPP 20-programmet går over 20 måneder, og er skreddersydd for 20 personer som alle er blant de beste selgerne i sin organisasjon. Hensikten er at de skal lære sammen og av hverandre for å ta sine ferdigheter til nye høyder. De vil i tillegg bli trent i å dele egen kompetanse med sine kolleger. 

 

første 50 dager – for nye selgere

Det er kun de store bedriftene som har råd og anledning til å lage et intenst og effektivt introduksjonsprogram for sine nyansatte selgere. Mange andre nyansatte blir ofte tatt godt imot de første dagene for deretter å bli overlatt mye til seg selv. Dette programmet vil samle personer som er nye i sin stilling, det vil sette fokus både på kompetanse, planlegging og struktur. Hensikten er å redusere ressursene som bedriften selv bruker på opplæring av nye og i tillegg redusere tiden det tar for at nye blir produktive.


“Våra bästa rådgivare skapar bättre resultat efter träning hos Moementum”
— Lars Nicholls, Ansvarlig Rådgivning, Intacta Kapital AB